Nepal Emblem
नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल
समाचार र घटनाक्रम
गयालरीको नाम :  प्रधान मन्त्री द्वारा उध्घाटअ्न उध्घाटअन कार्यक्रम तोखा माल पोत कार्यालय