Nepal Emblem
नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल
समाचार र घटनाक्रम
गयालरीको नाम :  भु-सेवा केन्द्र संचालन सम्वन्धि तालिम पश्चात् इलाम कार्यालय परिसर