Nepal Emblem
नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल
समाचार र घटनाक्रम
गयालरीको नाम :  PUBLIC ACCESS MODULE को TRAINING कलंकी मालपोत कार्यालयमा(कर्मचारी तथा भू-सेवा केन्द्र)