Nepal Emblem
नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल
समाचार र घटनाक्रम


नोभल’ कोरोना भाइरस बाट आफु पनि बचौ र अरु लाई पनि बचाउ ।
12 Apr 2020