Nepal Emblem
नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल
समाचार र घटनाक्रम


सम्झौता पत्र २०० के.बि. वा सो भन्दा सानो मात्र हुनुपर्छ!
24 Nov 2019