Nepal Emblem
नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल
बारम्बार
svg हम्रो ID र PASSWORD कहाँ LOGIN गर्ने ?
https://public.dolma.gov.np Open garera प्रयोगकर्ता लगइन मा click गर्नुहोस र आफ्नो ID र PASSWORD FILL गर्नुहोस।.
svg हाम्रो PASSWORD बिर्सियो भने के गर्नु पर्छ ?
PASSWORD बिर्सेको खणमा पासवर्ड भुल्नु भयो भन्ने मा click गर्नुहोस अनि पासवर्ड रिसेट गर्नुहोस option मा आफ्नो E-mail हल्नुहोस 4-digit code तपाई को फोन मा message आउछ र code confirm भए पछि नया पासवर्ड र पुनः पासवर्ड हल्नुहोस ।
svg समजौता कागजात ओपलोड मा कुन document ओपलोड गर्नु पर्छ ?
समजौता कागजात ओपलोड मा भूसेवा -केन्द्र र जग्गा धनि बीच भएको कारोबार गर्न दिएको अनुमति /समजौता पत्र हाल्नु पर्छ।
svg समजौता कागजात कसरि बनाउनु पर्छ ?
समजौता कागजात को pattern मालपोत कार्यालय वा भूसेवा -केन्द्र समिति संग माग गर्दा पाउन सकिन्छ ।
svg व्यक्ति search गरिसकेपछि save भएन भने क गर्ने ?
Save नभएको खण्डमा केहि बिवरण जस्तै compulsory (*) लगाएको form बिर्सिनु भएको छ कि छैन check गर्नु होस् ।
svg हाम्रो PASSWORD बिर्सियो भने के गर्नु पर्छ ?
PASSWORD बिर्सेको खणमा पासवर्ड भुल्नु भयो भन्ने मा click गर्नुहोस अनि पासवर्ड रिसेट गर्नुहोस option मा आफ्नो E-mail हल्नुहोस
svg व्यक्ति search गर्दा किन भेटदैन ?
व्यक्ति search गर्दा नागरिकता बाट खोज्नु भएको हो भने नागरिकता नेपाली मा INPUT गर्नु होस् । नागरिकता मा (।)SIGN छ भने यो sign सानो वा ठुलो हाल्नु भयो check गर्नु होस् ( युनिकोड मा हाल्नु पर्दछ ) जग्गा धनि संकेत नम बाट search गर्नुभएको हो भने PM/PF Number कति digit को हाल्नु भयो check गर्नु होस् । (११ digit को हुनु पर्छ )
svg निवेदन पठाउन कहाँ click गर्ने ?
निवेदन पठाउन yellow buttom भएको निवेदन दर्ता गर्नु होस् मा click गर्नु होस् ।
svg निवेदन दर्ता भएको कसरि confirm गर्ने ?
निवेदन दर्ता भए पछि तपाई को सबमिस्सन न. पेश गरिएको निवेदन मा check गर्न सकिन्छ ।
svg निवेदन फिर्ता आएको कहाँ check गर्ने ?
निवेदन फिर्ता आएको वा नआएको हेर्न सकिन्छ । फिर्ता आएको खण्ड मा फिर्ता आएको निवेदन सुची मा हेर्नु पर्दछ ।
svg ड्राफ्ट निवेदन मा भएको निवेदन लाई delete गर्न मिल्दैन ?
मिल्दैन , धेरै समय पछि आफै delete हुन्छ पुरानो भएको खण्डमा।